hidrojen 1

Hidrojen enerjisi nedir Nasıl elde edilir?

Hidrojen enerjisi son yılların en popüler konularından biri olmaya başladı. Hidrojen enerjisi fosil yakıtlara alternatif olabilecek bir enerji kaynağıdır. Hidrojen doğada en fazla bulunan son derece hafif bir element olup kokusuz renksiz ve havadan 14.5 defa daha hafif zehirsiz bir gazdır. Esasında hidrojen evrenin temel enerji kaynağı olan güneşin termonükleer tepkimeye verdiği ısının yakıtı olarak kullandığı bir gazdır.  Hidrojenin fiziksel özelliğine baktığımızda ise -252 santigrat derecede sıvı hale getirilebileceğini görüyoruz. Gaz halindeki hacimden sıvı hale geçişte 1/700 oranında hacim daralması sağlanabilmektedir. Bu da hidrojenin taşınmasını kolaylaştırmaktadır. Hidrojenin birim kütle başına en fazla enerjiyi barındıran gaz olması nedeniyle yenilenebilir enerji kaynakları arayışında hidrojen üzerinde çok durulmuştur. hidrojenin üst ısıl değerinin 141 Mega Joule/kilogram olması,  alt ısıl değerinin 121 Mega Joule/ kg olması Hidrojen enerjisi konusuna bilim insanlarının daha da yoğunlaşmasını sağlamıştır.  1.000 gram hidrojen enerji içeriği olarak, 2100 gram doğalgaza eş değerdir. 2.8 kg petrol 1 kg hidrojene eş değerdir. Atık olarak da çok temiz ve doğa dostu olan hidrojenin atığı su-su buharından başka bir şey değildir.

Aşağıda Toyota şirketi tarafından üretilen Hidrojen yakıtlı modern aracı görüyorsunuz.

hidrojen yakılı araç mirai

Hidrojen Nasıl Elde Edilir?

Hidrojen, fosil yakıtlardan sudan biyokütleden üretilen sentetik bir yakıt olup, suyun elektrolizi, atık gaz saflaştırma işlemlerinden, termo kimyasal süreçlerden ve radyoliz işleminden kolayca elde edilebilir.  1/700 oranında sıkıştırılarak sıvı hale getirilebilen hidrojen, bu şekilde boru hatlarından ve silindirik tankerlerle taşınabilmektedir.  Hem taşınması kolay hem de doğalgaz ve petrolden daha verimli olan bu gazın karbondioksit salmaması da büyük bir avantajdır.

hidrojen araç

Hidrojen Nasıl Elde Edilir?

Hidrojen üretilip depolanabilen bir yakıt olarak, enerjiye çevrimi de yapılabilir. Eğer metal hidritler kullanılırsa hidrojen katı olarak da depolanabilir.  Hidrojenin yakılabilmesi ve yanma sonu ürün olarak çok az miktarda NOx  çıktısı hidrojeni yakıt olarak kullanmanın verimliliğini göstermektedir.  Hidrojenle havadaki oksijenin birleştirilmesi ile elektrolizin tersi işlem yapılarak elektrik akımı elde etmek mümkündür. Bu da hidrojeni yakıt pili olarak kullanmayı mümkün kılar.

hidrojenle çalışan mirai