Kardashev ölçeği

Kardashev ölçeği nedir? Neredeyiz?

Bu konuda bilime ışık tutan bir kaynak olan kardashev ölçeği hakkında bilgi vereceğiz. Ölçeğin hangi aşamasında olduğumuzdan bahsedeceğiz.

Bu ölçek, bir medeniyetin ne kadar geliştiğini anlatmak için Nikolai Kardashev tarafından geliştirildi. Bu ölçek enerjiyi baz alarak tasarlandı. Ölçeğin sınırlarından bahsetmeden önce şu anda kaçıncı seviyede olduğumuzdan söz edelim. Bu ölçeğe göre medeniyet şu anda 0.75’e yakın bir seviyede. Yani henüz 1. seviyede bile değil.

Kardashev ölçeği hakkında bilgi

Kardashev ölçeğinin 1. seviyesine ulaşan insanoğlu, yalnızca Dünya kaynaklarını değil aynı zamanda Güneş’ten gelen enerjiden de en iyi şekilde faydalanacaktır. 1. seviyeye ulaşmak için Güneş’in çevresine güneş panellerinin kurulması ve bu enerjinin Dünya’ya gönderilmesi gerekir. Bu konuda Dyson küresi fikri ortaya atılmıştır. Bu seviyeye erişen bir medeniyet çevresindeki gezegen ve yıldızlara da hükmedebilir.

2. seviye medeniyetler ise yıldızlara hükmeden medeniyetlerdir. Bu sayede daha yüksek enerji miktarlarına ulaşabilecek olan bu medeniyetler, sadece çevresindeki yıldızların değil uzaktaki yıldızların enerjisinden de faydalanabilecek.

Kardashev ölçeği

3. seviye medeniyet ise Kardashev skalasındaki son aşama olmaktadır. Bu aşamaya göre enerji üretimi günümüze göre muazzam seviyeye ulaşmış durumda. Bu seviyeye ulaşan bir medeniyet, galaksinin tüm enerjisini kullanabilecek düzeyde olmaktadır. Bu seviye ile birlikte uzayda seyahat, galaksiler arası seyahat gibi pek çok kavram da ortaya çıkmaktadır.

Bu seviyeden sonraki seviyeler uzmanların üzerine eklemesiyle ortaya çıkmış bulunuyor. Medeniyetin 4. seviyeye taşınması diğer galaksilere de hükmetmeyi sağlıyor. Yani insanoğlu yalnızca kendi galaksisini değil aynı zamanda diğer galaksilerin enerjisini de toplayarak enerji üretimini daha verimli hale getiriyor.

5. seviye medeniyet ise yalnızca galaksilere değil, artık evrene hükmediyor. Evrenin enerjisini rahatlıkla kullanabilen bu seviye çok büyük enerji kaynaklarına ulaşabiliyor. Bazı teorilere göre tip 5 medeniyet, kardashev ölçeğinin son noktası olmaktadır. Çünkü evrenin her yerine hükmeden insanoğlu, bu seviye ile birlikte büyük bir enerjiye sahip olacağı için kendi evrenini dahi oluşturabiliyor. Bazı bilim insanları ne kadar fantastik olsa da bu evrenin tip 5 medeniyetten var olduğunu düşünüyor.