termodinamik 1 1

Termodinamik Yasaları Nelerdir?

Termodinamik yasaları, 4 tanedir. Sıfırıncı yasa sonradan eklenmiştir. Termodinamiği sıfırıncı yasası der ki; eğer üçüncü bir sistemle ayrı ayrı ısıl dengede bir sistem varsa, dengedeki diğer 2 sistem de birbirleri ile dengededir.  Isıl denge sıcaklıkların aynı olduğu anlamına geliyor.

Termodinamik Yasalar

Termodinamiğin 1. Yasası da enerji aktarımının ısı ve iş olduğu sistemleri anlamak için gereklidir. Birinci kanun enerji değişiminin iç enerji içindeki sistemleri tanımlıyor. Başka bir ifade ile termodinamik birinci yasası sistemden içeriye ya da dışarıya ısı aktarımını kapsayan enerji korunumu ifade ediyor. Enerji yok edilemez ve olmayan bir enerji var edilemez. Termodinamiğin 2. Yasası der ki ısı transferi daima sıcak olandan daha düşük sıcaklığa doğrudur. Yasa gereği ısı makineleri asla ısıl enerjiyi tam verimle işe çeviremez. Mutlaka ısı kaybı olacaktır. Termodinamiğin 3. Yasası der ki mutlak sıfır yani -273.15 derecede sıfır hareket söz konusudur. Yani bu durumda entropi ( düzensizliğin ifadesi) yoktur. Lab. Ortamında dahi asla bu dereceye inilememektedir. Başka bir ifade ile bir maddenin sıcaklığı asla -273.15 derece seviyesine indirilemez. Tam bu derecede atomlar hareketini durdurur. Uzayda düzensizlik vardır ve soğuma hızlı bir şekilde olmaktadır. Uzaydaki gezegenler zamanla bu dereceye kadar soğursa evrende yaşam sona erer.

t2

Enerjinin Korunumu Kanunu olarak da bilinen termodinamiğin 1. Kanunu, enerjinin yoktan var edilemeyeceğini savunur ve ortada enerji varsa bunun da yok edilemeyeceğini, ancak form değiştirebileceğini savunur.  1. Kanuna göre enerji sadece bir formdan diğerine aktarılabilir veya değiştirilebilir. Örneğin, bir ışığı yakmak enerji üretiyor gibi görünmektedir; ancak dönüştürülen elektrik enerjisidir.

Termodinamiğin ikinci yasası, herhangi bir izole sistemin entropisinin her zaman arttığını söylüyor. İzole sistemler kendiliğinden termal dengeye, yani sistemin maksimum entropi durumuna doğru gelişir. Daha basit ifade etmek gerekirse, evrenin entropisi (nihai izole sistem) sadece artar ve asla azalmaz.

Termodinamiğin üçüncü yasası, bir sistemin entropisinin, sıcaklık mutlak sıfıra yaklaştıkça sabit bir değere yaklaştığını belirtir. Bir sistemin mutlak sıfırdaki entropisi tipik olarak sıfırdır ve her durumda sadece sahip olduğu farklı zemin durumlarının sayısı ile belirlenir. Özellikle, saf kristalli bir maddenin (mükemmel düzen) mutlak sıfır sıcaklıktaki entropisi sıfırdır. Bu ifade, mükemmel kristalin minimum enerjiye sahip tek bir durumu varsa doğrudur.

 

Etiketler: