kuresel isinma1

Küresel Isınma Ve İklim Değişikliği

Küresel ısınma dünyamıza ve içindeki canlılara zarar veriyor. Ormanların gittikçe azalması fosil yakıtların tüketilmesi arazilerin kullanımındaki yapılan değişiklikler, Sanayi süreçleri nedeniyle atmosferimize salınan Sera gazlarının atmosferde birikmesi sonucu dünyada küresel ısınma meydana gelmektedir. Özellikle 19. yüzyılda küresel ısınma daha fazla hissedilmeye başladı. Bilim insanlarının tahminlerine göre 80 Yıl içinde dünyanın küresel ortalama yüzey sıcaklığının 3.5 derece artacağı öngörülüyor. Bu da buzulların erimesi, iklimlerin değişmesi, kuraklığın artması ve hayvan popülasyonunun dengesinin bozulması demek oluyor.  Buzullar küresel ısınma ile eriyor ve bu erime ile birlikte 1 metreye yaklaşacak bir deniz seviyesinde artış meydana gelebilecek.  Küresel ısınma bu şekilde devam ederse şiddetli kulaklık Taşkınlar orman yangınları ekolojik sistemin bozulması gittikçe artacak. Bu ciddi potansiyel tehlikeler insanlar başta olmak üzere bir canlıların zarar görmesi demektir.

küresel ısınma2

Dünyamızın İklimi

Milyonlarca yıl içerisinde dünyamızın iklim sistemi çeşitli zaman ölçeklerinde kabul edilebilir oranlarda değişikliklere maruz kalmıştır ancak 19. yüzyılda sanayileşmenin  patlak vermesi ile birlikte ilk kez iklim değişimi küresel anlamda dünyayı tehdit etmeye başlamıştır. Dünyanın ileri gelen Sanayi ülkeleri buna bir çözüm bulmak amacıyla bir araya gelmiş ve fosil yakıtların tüketilmesi sonucu atmosfere salınan karbondioksit karbonmonoksit azot oksit emisyonlarının azaltılmasına yönelik çalışma yapacaklarını taahhüt etmişlerdir. Bu taahhüt Kyoto protokolünden belirtilmiştir. Ancak dünyayı en fazla kirleten ve Sanayisi en fazla gelişmiş olan ABD bu protokole uymamakta direniyor. Çin ve ABD bu bakımdan dünyaya en çok zarar veren ülkeler. Çin hızla yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmeye başladı.

küresel ısınma3

Sera Etkisi ve Küresel Isınma

Güneşten gelen ışınlar ışınım yoluyla mezosfer stratosfer  ve troposfer tabakalarını geçerek yeryüzüne gelmekte ve yeryüzünde bir kısmı emilmektedir. Güneş ışınlarının bir kısmı da uzaya geri yansımaktadır. Fosil yakıtlar nedeniyle atmosfere salınan Sera gazları bulutlar tarafından emilmekte ve yeniden yeryüzüne salınarak dünyanın sıcaklığını arttırmaktadır. Sera etkisi atmosferin azot oksijen dengesini bozmaktadır. Atmosferimiz canlıların yaşayabilmesi için, içerik olarak  yüzde 78 oranında azot yüzde 21 oranında oksijen ve diğer gazlardan meydana gelmektedir.

Sıcaklık Artışlarının Zararları

Sıcaklık artışları küresel anlamda, dolaylı yoldan canlılara zarar vermekte ve ekolojik dengeyi bozmaktadır. Bu  nedenle ülkelerin yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmesi fosil yakıtları terk etmesi veya en azından kullanımını sınırlandırılması gerekiyor. Bu amaçla Fransa, Almanya, İngiltere kömürle elektrik üretimine dayanan termik santrallere karşı duyarlı davranıyor. Almanya  2023 yılına kadar, kömüre dayalı enerji kaynaklarını tamamen kapatıyor. Nükleer enerji santrallerini de kapatmaya karar veren Almanya rüzgar enerjisi ve fotovoltaik güneş panelleri ile elde ettiği enerji ile daha yeşil çevreci ve daha temiz enerji kaynaklarına yönelecek.