BİLGİSAYARIN ORTAYA ÇIKIŞI

BİLGİSAYARIN ORTAYA ÇIKIŞI

İlk bilgisayar Charles Babbage tarafından üretilmiştir. Günümüzdeki bilgisayarların ilk üretimine baktığımızda ilk dijital bilgisayar 1945 senesinde üretildiğini söyleyebiliriz. İlk olarak ENIAC olarak tasarlanmış dijital bir bilgisayardır. ENIAC adı verilen bilgisayar çok büyük bir boyda insan boyunu geçen bir bilgisayar olarak söylenilmektedir. Top atışlarının hesaplamalarında ENIAC adlı bilgisayar kullanılmaktaydı. Yaklaşık olarak ENIAC adlı ilk bilgisayarın 30 ton olduğu bilinmektedir. Üretilmiş olan bu bilgisayarın maliyeti ise 500 bin Amerikan doları olarak kayıtlara geçmiştir. ENIAC bilgisayarı elektromanyetik olarak üretilmiş makinelerden daha hızlı ve daha güçlü bir bilgisayardı. Daha sonra 1965 yılında modern bilgisayarlar üretilmeye başlayınca ENIAC gibi üretilen makinelerin sonuna gelinmiştir. Artık günümüz bilgisayarları gibi daha küçük boyutlarda ve herkesin sahip olabileceği ucuz maliyetli olarak üretilmiştir. İtalyan teknoloji firması Dünya genelinde bir devri açarak ilk kişisel olan bilgisayarları satışa sunmuştur. Satışa sunulduktan sonra dünya genelinde hızla yayılmıştır. Kişisel olarak üretilen ilk bilgisayar yaklaşık olarak 3.200 dolar değerindeydi. Daha sonra NASA’DA bu satılan bilgisayarları satın alarak uzay çalışmalarına başlamıştır. Bu şekilde bilgisayarın kullanım alanı yaygınlaşmıştır.

BİLGİSAYARIN ORTAYA ÇIKIŞI

BİLGİSAYARI KİM İCAT ETTİ

Bilgisayarı icat eden kişi çok tartışılır. Pek çok yerde bilgisayarı ilk üreten kişinin adı birbirine uyuşmaz. Çünkü bazı insanlar abaküsü ilk bilgisayar olarak kabul etmektedir. Ancak bazı kişiler bunu kabul etmezler. İlk bilgisayarın abaküs olduğunu iddia edilmekte ya da 1622’de William Oughtred tarafından icat edildiği söylenmektedir. Fakat günümüzde modern bilgisayarlarına en çok benzeyen makine FARK MAKİNESİ (DİFFERENCE ENGİNE) İngiliz matematikçi Charles babbage tarafından 1833-1871 yılları arasında tasarlandığı bilinmektedir. Tasarımını basitleştirmekten ziyade daha iyi bir fikir olan Analitik motoru tasarlamaya başlanmıştır. Modern bir bilgisayarda iki önemli etken vardır: İşlemci birimi veya CPU ve bellek. Babbage, tabi ki bu terimleri kullanmadı. CPU’yu mil olarak adlandırmayı tercih etmiştir belleği ise stor olarak adlandırmıştır. Babbage bu çıkış cihazı bugün kullanılan mürekkep püskürtmeli ve lazer yazıcıların öncüsü olarak bilinmektedir. Analytical Engine algoritma ve kendisi de ilk bilgisayar programcısı olarak kabul edilmektedir.