biyodizel 1 1

Biyoyakıt teknolojisi nedir?

Biyoyakıt teknolojisi yenilenebilir enerji elde etmek amacıyla biyo atıkların çeşitli proseslerden geçirilerek yakıt elde edilmesi ile oluşturulan bir teknolojidir. Ülkelerin sosyal ve ekonomik açıdan gelişimi fosil yakıtlara olan bağımlılığın azaltılması ve daha temiz bir dünya için biyoyakıtların enerji olarak kullanılması bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu amaçla biyodizel, biyoyakıt, biyokütle, biyogaz, biyoetanol, biyo Oil, odun kömürü ve biyo briket gibi çeşitli ürünler elde edilerek petrol türevi yakıtlara olan ihtiyaç azaltılmaya çalışılmaktadır. Bunlardan biyodizel başlı başına Petrol kaynaklı dizelden daha verimli daha temiz ve emisyonları daha düşük motor ömrünü uzatıcı etkisiyle yavaş yavaş ilgi görmeye başlamıştır.

Yenilenebilir Temiz Enerji Kaynakları

Dünyada yenilenebilir temiz enerji kaynakları olarak rüzgar enerjisi, güneş enerjisi, biyokütle enerjisi ve su gücünden elde edilen; jeotermal enerji hidrolik enerji  deniz enerjisi gibi enerjiler kullanılmaktadır.

Biyokütle Enerjisi

 Biyokütle enerjisinde ise temel bileşen karbohidrat bileşikler, Hayvansal ve bitkisel atıklar temel enerji kaynağıdırlar ve bunların çeşitli kimyasal proseslerden geçirilmesi sonucunda tertemiz bir yakıt elde edilmektedir. Buradaki temiz yakıttan kastımız, bazı kriterlere dayanmaktadır. Ucuz, sınırsız, doğa dostu, tehlikesiz taşınabilme, depolanabilme, kolayca tedarik edilebilme, düşük emisyonlu olma, motora zarar vermeden çalışma gibi kriterlerin hepsine uymak zorunluluğu vardır.  Bu enerjinin elde edilmesi için gerekli olan kaynaklar oldukça geniştir. Enerji ormanları yağlı tohum bitkileri karbonhidrat bitkileri, mısır, buğday pancar, kenevir, keten bitkisel atıklar hayvansal atıklar ve endüstriyel atıklar biyokütle olarak adlandırılmakta ve bunların geri dönüşümü sağlanabilmektedir.

1L Kızartılmış Yağın Neden Olduğu Hasar

 1 litre kızartılmış yağın lavaboya dökülmesi ile bir milyon ton temiz içilebilir su kullanılamaz hale gelmektedir. Değerli okurlar Lütfen bu cümleyi tekrar okuyunuz. Sadece 1 litre kızartılmış yağın nelere mal olabileceğini tasavvur etmek gerçekten farkındalığımızı arttıracaktır.  Kullanılmış yağların bu şekilde doğaya zarar vermesini önlemek için, tüm evlerde ve işletmelerde kullanılan yağların kapalı pet şişelere konularak belediyeler tarafından alınıp yeniden işlenmesi sağlanmalıdır.

atık yağ

Kızartılmış yemek yağından çok kaliteli biyodizel elde edilebilmektedir.  Kızartılmış yağdan biyodizel elde etmek için kimya mühendisi ya da enerji mühendisi olmaya gerek yoktur. Basit süreçlerle saf biyo-dizel elde edilebilir. Yağın belli bir derece ısıtılmasından sonra süzülme aşaması ve daha sonra içine katalizör konulması sonucunda gliserin ve temiz biyodizel elde edilmesi mümkündür.  Tam reaksiyon, yemeklik atık yağlara ( CH2-o_CO-R1,R2,R3) 3 mol metanol ( CH3OH) ve katalizör eklenerek,  trans esterleşme reaksiyonu sonucu gliserol ve biyodizel elde edilmektedir. Gliserol, kimyada şampuan sabun deterjan hammaddesi olarak kullanılmaktadır. Bknz resim1

trans esterleşme reaksiyonu

Biyokütle Enerji Dönüşüm Prosesleri

Yağlı tohum bitkilerinin şekerli bitkiler ve nişastanın esterifikasyon teknolojileri ile biyodizele çevrilmesi mümkündür. Bu dönüşüm teknolojileri arasında Fermantasyon, hidroliz, gazlaştırma, karbonizasyon piroliz, Metanasyon, foto Fermantasyon gibi işlemler yapıldıktan sonra biyodizel etanol metanol dimetil Eter  FT benzin, hidrojen odun kömürü, biyometan, Biyogaz biyohidrojen elde edilebilmektedir. Biyo yakıt olarak kullanılan biyoetanolün alternatif motor yakıtı ve yakıt hücre yakıtı olarak kullanılması mümkündür. Ayrıca benzine ve motorine katkı maddesi olarak da kullanılabilmektedir.

biyodizel

resimde atık yağlardan biyo-dizel elde etme sürecini görmektesiniz.

biyodizel