freelancer

Nasıl Freelancer Olunur?

Freelancer günümüzde serbest meslek alanlarında sıklıkla kullanılan bir terimdir. Kişilerin ek iş olarak kullanabilecekleri kendi kendilerinin patronu olabilecekleri çeşitli alanlarda kısıtlanmamış zaman dilimlerinde faaliyet göstererek para kazanabilirler.

Freelancer Nedir?

Bağımsız çalışma stilini benimsemiş olan kişilere freelancer denmektedir. Burada kişi kendi kendinin uzmanı niteliğindedir. Serbest olarak çalışmaya freelancer denmiştir. Freelancer kavramı herhangi bir kapalı mekan veya belirlenmiş sınırlar ve kısıtlar olmadan bağımsız bir şekilde uzaktan çalışabilmeyi öngören bir tekniktir. Bu yaklaşıma göre kişiler farklı meslek dallarında freelancer olarak çalışabilir. Kendi kendinin patronu olabilir. Kelime anlamı olarak İngilizce’den Türkçe’ye çevrilmiş serbest çalışmak veya serbest meslek erbabı anlamına gelen bu tabir günümüzde farklı sektörlerde oluşturulan projelerin başında bulunan kişilerin faydalandıkları bir teknik olmuştur.

Freelancer Nasıl Olunur?

Freelancer olmak konusu kişinin yeteneği ile ilgili bir sonucu oluşturur. Günümüz şartlarında daha çok ön plana çıkan freelancer sistemleri home ofis tarzında çalışabilmeye uygunluk gösteren bir iç yapıya sahiptir. Kişi burada belirli bir dönem ofiste ve belirli bir dönem evde olacak şekilde internet üzerinden uzaktan çalışabilir. Freelancer olabilmek için öncelikle istenen, yapılabilecek olan, yeteneği bulunan ve kişinin yapmaktan hoşlandığı bir işi belirlemesi gerekir. Kişi bu işi kendisi şirket açarak ve belirli bir kurumsal kimlik oluşturarak kurabileceği gibi farklı şirketlerin sunmuş olduğu fırsatlardan faydalanabilir. Böyle bir durumda anlaşma yapılan projede freelancer olarak çalışan kişi bir mekana bağlı olarak çalışılan kurumsal bir işten farklı olarak her zaman çalışmak durumunda olmayabilir. Burada iş akışı daha rahat ve esnektir ancak elde edilecek gelir de buna göre değişir. Kişi kendi çalışma ortamını kurup farklı bağlantılar ile iletişime geçerek iyi bir freelancer olabilir.

1629732658 shutterstock 13890684

Freelancer Çalışmak Mümkün mü?

Freelancer çalışmak günümüz şartlarında oldukça elverişli bir meslek dalı haline gelmiştir. Burada önemli olan başarı gösterilebilecek ve kişinin yeteneği bulunduğu alanı bulup tespit edebilmesidir. Kişi freelancer olarak çalışabilir. Bunun için internet sektörü üzerinden farklı firmalarla iletişime geçerek network alanını genişletmelidir. Bu bağlantılar üzerinden çalışma hayatına başlanabilir. Seçilecek olan çalışma ortamı şirket veya ajans olabilir. Her şartta iletişimi iyi kurabilmek ve ileriye dönük olarak sağlanan iletişimi kuvvetli tutabilmek işin sürekliliği açısından önemlidir. Bir marka ile çalışma yapıldıysa sonra onunla iletişim tamamen kesilmemeli ilerleyen süreçte tekrar iletişime geçerek buradan bir gelir elde edebilmek mümkün olacaktır. Burada işi en iyi şekilde yapmak ve yüksek performans göstermek oldukça önemlidir. Farklı iş sektörlerine hazırlanmış bir CV ile başvuruda bulunulur. İyi şirketler ve ofisler tercih edilerek de CV’nin iyi gözükmesini sağlayacak yerler eklenmiş olur. Bu da ileriye dönük olarak karşılaşılacak iş fırsatları için büyük imkanlar sunar. Burada elde edilen bütün tecrübeler ileriye dönük olarak büyük avantaj sağlayacaktır.