enerji yoneticisi

Enerji Yöneticiliği Nedir, Kimler Enerji Yöneticisi Olabilir?

Yaşam alanlarının, işletmelerin, fabrikaların büyük ölçekli işletmelerin daha iyi yalıtılması, enerji performansının iyileştirilmesi ısıtma soğutma sistemlerinin verimliliğinin arttırılması gibi çalışmaları yürütmek –denetlemek üzere, makine mühendisi ya da enerji sistemleri mühendisi alanına giren yöneticiliğe enerji yöneticiliği denir. Mühendisler makine mühendisleri odasına kayıt olarak belli saatlerle sınırlı bir pratik ve teorik eğitim alırlar. Aldıkları eğitim sonunda enerji yöneticisi sertifikası– belgesi alarak ihtiyaç olunan işletmelerde görev alırlar. 2008 yılında enerji verimliliği kanunu gereğince, bazı kurum- kuruluşlarda enerji yöneticisi görevlendirmek zorunlu hale getirilmiştir.

Enerji Yöneticiliği İstihdamı

Enerji tüketimini yıllık 1 milyon Ton Eşdeğer Petrol ( TEP) olan kuruluşlar enerji yöneticisi çalıştırmak –istihdam etmek zorundadırlar.  Yasa gereğince 50 bin TEP üzeri enerji sarfiyatı olan işletmeler, enerji yöneticisi tarafından oluşturulacak bir birimin kurulmasını sağlamak zorundalar.  100 Mega Watt üzeri kurulu gücü olan elektrik santralleri, 250 TEP  ya da 10 bin metre kare alana inşa edilen kamu binalarında da enerji yöneticisi atamak gereklidir.

enerji yöneticisi

Mühendisler, enerji yöneticiliği yapmak üzere, şirketler için danışmanlık hizmeti verebilecekleri gibi aynı zamanda şirkette istihdam da edilebilirler.  Elektrik elektronik mühendisleri, makine mühendisleri, Enerji sistemleri mühendisleri vb dalda güncel olarak değişebilen bazı mühendislik programlarından mezun olan mühendisler oda kaydı yaparak, mesleklerinde en az 2 yıllık deneyimi de belgelemek kaydı ile bu programa kayıt olabilirler.

Enerji Yöneticisi Görevleri

  • Enerji tüketen cihazların kontrol ve bakımını yapmak
  • Çalıştığı işletmede enerji tüketimini takip edip rapor oluşturmak
  • Enerji tüketimini izlemek için gerekli teçhizatları temin etmek
  • Enerji tüketen tüm ekipmanların tamir bakım onarım ihtiyaçlarını gidermek
  • Çalıştığı işletmenin çalışanlarını enerji tasarrufu hakkında bilgilendirmek- seminer vermek
  • Enerji atıklarını değerlendirme yeniden kazandırma konusunda araştırma yapmak
  • Yenilenebilir yeşil enerji kaynaklarını araştırmak

Enerji Yöneticisi Olmak

Bir mühendis kayıt olduğu odaya başvurarak enerji yöneticisi olmak için verilecek sertifika şartlarını ve verilecek kursun ücreti tarihi ve mahiyeti hakkında bilgi alabilir. Makine mühendislerinin odası vardır. Ancak henüz bu işin asıl uzmanları olan Enerji sistemleri mühendislerinin odası yoktur. Onlar da makine mühendisleri odasına kayıt olabilirler.  Gerekli vasıflar arasında bazı kaynaklarda İngilizce dil bilmesi gerektiği gibi ifadelerin aslı yoktur. Mühendisin, enerji yöneticisi olması için mühendislik odasına kayıt olması, kayıt parasını düzenli vermesi, düzenlenen eğitim –kursun ücretini yatırması ve kursu geçmesi gerekir.