termik 2 1

Almanya Fosil Yakıt Kaynaklarını Terk Ediyor

Fosil yakıtların en çok sanayisi güçlü ülkeler tarafından hız kesmeden kullanılması, Nasrettin hocanın bindiği dalı kesmesi misali, yaşadığımız dünyayı ve dünyadaki canlıların hayatlarını tehdit ediyor. Fosil yakıt kaynakları bir an önce küresel çapta terk edilmeli.  Medeniyetlerin geldiği bu noktada, sanayileşme insanlara vazgeçilemez yaşam konforu sundu ve bu gerçek yadsınamaz. Konfora ve rahatlığa çok alıştık.  Öyle ki  en basit ifade ile elektriksiz yaşayamaz hale geldik. Araçlara binmeden seyahat edemiyoruz. Bu araçlar tren, gemi, kara yolu araçları veya hava yolu araçlarıdır. Tüm bu araçlar da zararlı atıklar bırakıyor.

 Almanya Doğanın Korunması için Üstüne Düşeni Yapıyor

Dünyada sanayi ve teknoloji alanında en gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin başında Almanya geliyor. Almanya doğanın korunması konusunda hassas davranıyor ve fosil yakıtların neden olduğu kirliği, iklim değişikliklerini ve sonuçlarını en iyi algılayan ülkelerden biri olarak, fosil yakıt kaynaklarından uzaklaşmaya başladı. Kömür dünyayı en çok kirleten yakıt olarak, dünyanın sanayileşme sürecinde büyük bir rol aldı. Ancak Almanya artık kömüre enerji kaynağı olarak bakmamaya başladı. Bu yeni politikanın güçlü bir altyapısı ve hazırlık dönemi var. Bir ülke bir sabah karar verip biz kömürü kullanmayacağız diyemez. Alternatif enerji kaynaklarını kullanmak için daha önce çalışma yapmış, halen yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmakta olan ülkeler böyle bir karar alabilirler.

termik santral

Geçtiğimiz gün Almanya kömür yakıtı ile elektrik üreten termik santrali 2038 yılına kadar kapatma kararı aldı. Kömürden elde edilen enerjiyi kullanan bölgelerin enerji ihtiyacını karşılamaya devam etmek için, yani oluşacak açığı kapatmak için 40 milyar avro ayırdı.

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Geçiş

Almanya yenilenebilir enerji kaynaklarına yüzde yüz geçiş için uzun zamandan beri hazırlıklar yapıyor. Bu karar da bu planın bir parçasıdır. Almanya enerji ihtiyacı en fazla olan ülkelerden biridir. Bu nedenle enerji ihtiyacını kısmadan, ihtiyacını rüzgar enerjisi güneş enerjisi ve biokütle enerjisinden temin etmeye başladı. 2020 yılında Almanya, ihtiyaç olunan enerjinin yüzde 56’sını rüzgar enerjisinden elde etti.  Nükleer enerji ve doğalgaz kaynaklarından elektrik enerjisi üretiminin payı yüzde 12 oldu.  Kömür kaynaklarından elde edilen elektrik enerjisinin payı da yüzde 20’ye indirildi. Kademe kademe ülke kömürden tamamen uzaklaşacak. Almanya, nükleer enerji kaynaklarını da kullanmak istemiyor.

Paris iklim anlaşmasına göre, sera gazı emisyonlarının düşürülmesi kararı alınmıştı. Almanya da bu anlaşmaya belirlenen süre içinde uymaya çalışıyor. En geç 2022 yılına kadar nükleer enerji kaynaklarından da vaz geçecek ya da azaltacak.

Sera Gazı Emisyonları

Sera gazı emisyonları en çok fosil yakıt atıklarından oluşuyor. Bunun yani sıra doğayı bozan gübre kullanımları, ormanların yok edilmesi ve sanayide çeşitli prosesler sera gazı birikmesine yol açıyor. Benzin- dizel yakıt kullanan tüm araçlar, dünyanın ömrünü kısaltıyor. Sera gazı biriktikçe küresel ısınma artıyor. Küresel ısınma da buzulların erimesine, deniz ve okyanusların alanlarının artmasına, kara parçalarının azalmasına yol açarken iklimlerin de yapısının değişmesine, biyolojik dengenin bozulmasına yol açıyor.