Teknolojinin İnsan Hayatına Olumsuz Etkileri

Teknolojinin İnsan Hayatına Olumsuz Etkileri

Teknoloji, insan hayatı üzerinde rolü olan en büyük etkenlerden birisidir. Geçtiğimiz dönemlerden günümüze kadar insan hayatının her noktasında bir etkisi bulunan teknoloji, her geçen gün yeniliklerle karşımıza çıkmaya devam etmektedir. Teknoloji hayatımıza getirdiği yeniliklerle pozitif olduğu kadar negatif etkiler de bırakmaktadır. Bu etkiler arasında negatif olarak radyasyon örneğini verebiliriz. Diğer bir örnek olarak da teknolojiyle birlikte insanlar arasında bağın koptuğunu ve insan iş gücünün azaldığını söylemek mümkün. Peki, teknolojinin insan hayatına olumsuz etkileri tam olarak hangileridir?

Teknolojinin İnsan Hayatına Etkileri

İnsanlar, geçmişten günümüze kadar birçok alanda teknoloji üzerine çalışmalar yapmış ve insan hayatını kolaylaştırmayı hedef edinmiştir. İlk teknolojik aletler eski çağdan günümüze kadar büyük ölçüde değişim ve gelişim göstermiştir. Her geçen gün yeni bilgilerle var olan teknolojik aletlere yeni bir boyut kazandırılmaktadır. İlk insanlar, eski dönemlerde teknolojinin yokluğundan dolayı çoğu görevi kendi üstlenmek durumundaydı. Bu sebeple bu durum onlara fazla görev yüklemekte daha da gelişmelerini sağlamaktaydı. Teknolojinin yokluğundan insan gücünü kullanarak hedeflerine ulaşan bireyler daha güçlü yapıya sahiplerdi. Günümüzde çoğu görevi teknolojinin yüklenmesiyle bu durum azalış göstermeye devam etmekte. Birçok görevi teknolojinin üstlenmesinden kaynaklı insanlar daha güçsüz bir fiziksel yapıya sahip olmakta.

Radyasyon

Günümüzde içerisinde bulunduğumuz çoğu ortamda (ev, ofis, iş yeri) teknolojik aletler fazlaca yer almaktadır. Bundan kaynaklı olarak bu ortamların bazılarında yüksek düzeyde radyasyon bulunabilmektedir. Radyasyonun tehlikeli etkilerinden kaçınmak adına gerekli önlemlerin alınması sağlık açısından önem arz etmektedir.

Teknolojinin İnsan Hayatına Olumsuz Etkileri

Fiziksel Hastalıklar

Günümüz dünyasında çoğu iş teknoloji ortamı üzerinden devam ettirilmektedir. Bu durum masa başı işleri ve ev ofisi denilen iş ortamının artış göstermesine sebep olmuştur. Bu durumla birlikte bilgisayar vb. teknolojik aletler karşısında uzun süre vakit geçiren bireylerde; boyun ağrısı, eklemlerde uyuşma, bel ağrısı, yorgunluk, göz altı morluğu, gözlerde yanma ve kuruma gibi problemler ortaya çıkmaktadır.

Sosyal Gelişimde Bozukluk

Teknolojinin insan hayatına olumsuz etkileri dendiğinde akla gelen diğer bir madde ise sosyal gelişimde bozukluktur. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte bireyler çoğu işinin ve sosyal yaşamını teknolojik cihazlar üzerinden yürütmektedir. Bu durum onların sosyal yaşamlarını olumsuz yönde etkilemektedir. Özellikle küçük yaştaki çocukların bilgisayar ve telefon başında çokça vakit geçirmeleri sosyalleşmelerini olumsuz olarak etkilemekte ve çekimser olmalarını sağlamaktadır.