sınıf geçme esasları

Öğrenciler Sınıflarını Ancak Bu Esaslar İle Geçebilecek

Koronoviriş nedeniyle eğitim sistemine evlerden devam edilebilmeke. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okul öncesi, ilk ve ortaokul ile liseler için sınıf geçme yönetmeliğini belirleyerek,  Resmi Gazete’de yayınlandı. Alınan karar ile öğrencilerin çoğu bir üst sınıfa geçebilecek. Şayet veliler isterlerse çocukları için sınıf tekrarı isteyebilecek.

Alınan yeni kararla birlikte Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nde 2 maddede değişiklik gitti. Kararda “Olağanüstü Haller” başlıklı madde güncellenerek yürürlüğe girdi.

Yapılan değişikte yer alan olağanüstü hallerde eğitime ara verilmesi, uzaktan eğitim esasları, telafi eğitimleri ve olağanüstü hallerde eğitime ara verilmesi durumlarında sınıf geçme ve öğrenci başarısı değerlendirmesine ilişkin yeni esaslar hakkında kararlar alındı.

Böylelikle; eğitim ve öğretimi aksatacak derecede herhangi bir olağanüstü durum, deprem, sel, elverişsiz hava şartları gibi doğal afetlerle birlikte hastalık veya salgın gibi nedenlerle, Milli Eğitim Bakanlığı veya il ve ilçe ilgili kurumun kararı ile okullarda eğitim ve öğretime ara verme hakkı bulunacak.

Bu durumların yaşanması halinde öğrenciler, sınıf geçme puanına bakılmaksızın bir üst sınıfa geçmiş olacak. Eğitime ara verildiği durumlarda ve sadece bir dönem puanının bulunması halinde dahi, sınıf geçme puanının altında kalıp kalmadığına bakılmaksızın 4,5,6,7 ve 8’inci sınıflarda bulunan tüm öğrenciler bir üst sınıfa geçmiş sayılacak. Dolayısı ile bir önceki döneme ait puanlar tüm yılsonu puanı olarak sayılacak.

İlkokul 1,2 ve 3’üncü sınıflarda eğitim ve öğretimde bir önceki dönemdeki başarı durumu değerlendirilen öğrenciler bir üst sınıfa geçmiş sayılacak. Sadece ilkokullarda velilerin yazılı talepleri doğrultusunda öğrenci isterse sınıf tekrarı yapabilecek.

Lise öğrencilerinin hepsi bir üst sınıfa geçiyor

Liselerde ise sınıf geçme şartından öğrencilerin bir dönem puanına bakılacak. Bu şartı sağlayan öğrenci doğrudan bir üst sınıfa geçmiş sayılacak.. Şayet bir öğrenci sınıf geçme şartlarını sağlamıyırsayamayan öğrenciler ise başarısız ders toplamına bakılmaksızın sorumlu olarak bir üst sınıfa geçecek. Devamsızlık nedeniyle sınıf tekrarı kararı alınan öğrenciler ise bu kapsamda yer almayacak.

Mesleki ve teknik lisede okuyan ve çeşitli işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler ise, mesleki eğitim dersinin bir dönem başarı puanı alınarak yılsonu başarı puanı olarak değerlendirilecek. Eğitimini işletmelerde gören öğrenciler ise önceki sınıflarda yoğunlaştırılmış eğitim programına katılmışlar ise bir üst sınıfa geçebilecek.