isaac newton 1

İsaac Newton kimdir?

 İsaac Newton fizik ve matematik bilimlerinin 17. yüzyıldaki babası olarak kabul edilir. Başta hareket yasaları olmak üzere fizik prensiplerinin çoğunu geliştiren kişi  olan Newton aynı zamanda bir matematikçidir. Doğal felsefenin matematiksel ilkeleri isimli kitabı 1705 yılında yayınlanmıştır İngiltere kraliçesi de onu bu başarı üzerine şövalye ilan etti. Bu fizik dahisinin gerçek doğum tarihi 26 Aralık 1642 olarak görünüyor. Zengin bir ailede dünyaya geldi. Ninesi  ile beraber güzel bir yaşam süren Newton, Prematüre olarak doğmuş ve yaşanması beklenmeyen bir insan olarak dünyaya gelmiş, ancak bu adam yaşayacaktı ve  bu adamın ileride bilime katacağı prensipler formüller ve denklemler olacaktı.

Newton Olmadan Bilim İlerleyemezdi

Newton olmadan bilim hiçbir zaman bu kadar hızlı gelişemezdi. Newton’un  babası erken yaşta ölünce annesi Başka bir adamla evlendi ve bu çocuk büyük annesinin yanına taşındı. Bu dahi 12 yaşına geldiğinde annesinin ikinci Kocası da ölmüştür. Bu nedenle annesinin yanına tekrar taşındı annesinin ikinci evliliğinden 3 Çocuk dünyaya geldi.

Newton En Prestijli Koleje Gidiyor

Bu dahinin olağanüstü entelektüel yetenekleri biraz da Cambridge Üniversitesi trinity koleji mezunu olan amcasının etkisiyledir. Çünkü amcası Newton’u bu Koleji gitmesi için ikna etti 1661 yılında Newton Cambridge Üniversitesi Trinity Koleji’ne kaydoldu. O sıralarda Galileo ve Copernicus, Keppler gibi bilim insanlarının teorileri öğretiliyordu.

Üniversitenin ilk 3 yılında Newton geleneksel eğitimi aldı, boş zamanlarında Aristo başta olmak üzere tüm filozofları okudu. Hala parlak bir zeka olarak tanınmıyordu. 1667 yılında master yaptı. Newton De Analysi isimli bir deneme yayınladı ama bu da ilgi görmedi. Matematikle ilgili çalışmalarını, o zamanın en iyi matematikçisi olan John Colllins ile paylaştı ve dehası yavaş yavaş parladı. Çalışması matematik camiasında ses getirdi ve Newton profesör oldu.

isaac newton

İsaac Newton’un Keşifleri

Newton optik, hareket ve matematikte keşiflerde bulundu. Newton, beyaz ışığın spektrumun tüm renklerinin bir bileşimi olduğunu ve ışığın parçacıklardan oluştuğunu teorize etti.

Fizikle ilgili önemli kitabı Principia , enerji dışındaki fiziğin neredeyse tüm temel kavramları hakkında bilgi içeriyor ve sonunda hareket yasalarını ve yerçekimi teorisini açıklamasına yardımcı oluyor.

Meşhur ağaçtan düşen elmanın yer çekimi etkisi ile düştüğünü ortaya atan Newton, Principia kitabında yerçekimi teorisini ortaya attı. Newton’un hareket kanunları 3 ayrı kısımda açıklandı ve hala teknik üniversitelerde fizik derslerinde bu yasalarla problemler çözülmektedir.

  1. yasa : Bir cisim sabit duruyorsa ve ona kuvvet uygulanmıyorsa o cisim sonsuza kadar sabit kalır

2.yasa:  Kuvvet daima kütle ile ivmesinin çarpımına eşittir. F= m.a

  1. yasa: Her eylem için eşit ve zıt bir tepki vardır.