Endüstri çağı ile birlikte dünyada neler değişime uğradı
Endüstri çağı ile birlikte dünyada neler değişime uğradı

Endüstri devrimi neden yapıldı?

Endüstri devrimi ile birlikte hayatımızda neler değişti? Sebepleri ve sonuçları neler? Bu gibi soruların cevabı konumuzda yer alıyor.

Geçmişten günümüze büyük bir önemi bulunan makineleşmenin dijitalleşmeye doğru ilerlemesi, hayatı daha da kolaylaştırsa da bir taraftan da insanları endişelendiriyor. Çünkü bazı insanlar makineleşme ile birlikte işsizliğin de artacağını düşünüyor. Doğrusunu söylemek gerekirse işsizliği tetiklemeyecek, tam tersine yeni iş alanları oluşturacak. Bundan dolayı insanların donanım ve yazılım mühendisliği bölümlerinde profesyonelleşmesi gerekiyor.

Endüstri devrimi ve nedenleri

Endüstri devrimi, sanayi devrimi olarak da bilinmektedir. 1600’lü ve 1700’lü yıllarda henüz insanlar el gücü ile çalışıyordu. Hayvanların da kullanıldığı bu dönemde henüz makineleşme başlamamıştı. Ekonomi ve ticaret kavramı çok yaygın değildi. Ülkeler arası ticaret bulunsa dahi günümüzdeki kadar gelişmemişti.

Endüstri devrimine sebep olan nedenlerden birisi dünyanın nüfus artışı ve taleplerin yetersiz gelmesiydi. Tüketimin artması, üretimin daha fazla olması gerektiğini açıklıyordu. Bunun yanı sıra endüstriyi etkileyen çeşitli olaylar endüstri devrimine adım atılmasını sağladı.

Geçmişten Günümüze Sanayi Devriminin Getirdiği Teknoloji

Endüstri devriminde yaşanan gelişmeler

Endüstri devriminde pek çok gelişme yaşandı. Bu gelişmelerden en önemlisi de fabrikaların kurulmaya ve aktif olmaya başlaması. Bu dönemde buharla ve elle çalışan birçok makine geliştirildi. Bu makinelerden bazıları ip eğirme makinesi, buharlı tren gibi makinelerdi. Ayrıca demir ve çelik üretimi yapan firmalar, giysi atölyeleri, tarımsal alanda meydana gelen gelişmeler ve daha fazlası bu dönem ile birlikte gerçekleşti.

Henüz o dönemde elektriğin olmaması buharlı makinelerin en önemli buluşlar arasında olmasını sağladı. Çünkü buharlı makineler, el gücünden makine gücüne geçişi sağladığı için insanlara önemli kolaylıklar sağladı. Özetle bu dönem ile birlikte telgraf hizmeti başladı, buharlı lokomotif hatları açıldı, fabrikalar kuruldu, dokumacılık sanayisi gelişti, ticaret daha da büyüdü ve daha birçok olay gerçekleşti.

Endüstri devriminin sonuçları

Endüstri devriminin ekonomik açıdan sağladığı en önemli sonuç arz ve talep dengesini yerine oturtmasıydı. Sosyal açıdan sonuçları ise fabrikada çalışan ihtiyacı ile köyden kente göçün artması oldu. Ayrıca sanayi devrimi ile birlikte nüfus hızla artmaya başladı. Nüfustaki hızlı artışın sebebi fabrikalara gerekli olan işçilerin karşılanması oldu.