klid

Ünlü matematikçi Öklid kimdir Öklid Bilime Neler Katmıştır?

Milattan önce 325 yılında doğmuş olan Öklid yine milattan önce 270 yılında ölmek 55 yıl yaşayan Öklid “elements” isimli eseri kaleme almıştır. 2000 yıldır insanlar bu kitapta yer alan geometri sayı teorisi ve Oran hesabıyla matematik yolunda ilerlemeye devam ediyorlar. Öklid dünyanın en büyük matematikçisi olmakla beraber Ondan sonra gelecek olan bütün matematikçilerin ilham kaynağı olmuştur.

Öklid, geometrik şekiller doğrultusunda Işığın davranışlarını incelemeye çalışmıştır ve muazzam derecede başarılı olmuştur. Çünkü Optik isimli kitabı da yazmıştır 2000 yıldan fazla süre boyunca Işık teorisi hem astronomik yöntemlerin hem seyrüsefer yöntemlerinden hem de Sanat alanının temelini oluşturuyordu

Öklid Kimdir?

Öklid hakkında çok az şey biliniyor. Fakat kendisinin Plato’nun açmış olduğu Atina’daki okulda eğitim gördüğünü biliyoruz. Ayrıca Öklid Mısır’a giderek bazı matematik dersleri de vermiştir. Yan bu da demek oluyor ki Öklid Mısır’ın ve halkının sahip olduğu bilim alanındaki çalışmalarını yakinen inceleme fırsatı bulmuştur. Öklid’in eserleri Yunanlı matematikçilere çok büyük bir ilham kaynağı olmuştur, yine Ömer Hayyam Kopernikus Newton Makswell Einstein gibi dahiler bu adamın eserlerinin ışığında ilerlemişlerdir. Kendisi sonsuza kadar işe yarayacak teoremlerin peşindeydi asıl amacı Evrensel Gizemi matematik yoluyla keşfetmekti.

klid bağıntıları

Milattan Önce OBEB OKEK

Hala lisede öğretilen ortak bölenlerin en büyüğü OBEB ile ortak katların en küçüğü ifadesi zor anlaşılan bir konudur. Ancak milattan önce Öklid bir yöntem geliştirerek OBEB ve OKEK hesaplamalarını yapmıştır.  Asal sayılarla ilgilenmiştir. Öklid yeni bir yöntem bularak iki sayının ortak bölenlerinin en büyüğü OBEB değerini bulmakla ilgilenmiş ilk dâhidir.  Milattan önce matematik uzayının sonsuz karanlığı içine cesaretle atılan kaşiflerden biridir.  Bu adamın elementler kitabında irrasyonel sayı teoremi çeşitli geometrik serileri düzlem geometrisi üç boyutlu geometri küp piramit gibi şekillerin alan hacim hesaplamaları bulunmaktadır. Ayrıca düzlem aynaların ve küresel içbükey aynaların oluşturduğu görüntüler üzerine de çalışmaları hayret vericidir. Öklid eliyle yazılmış bir eseri de küresel astronomi üzerine yazılmıştır.  Öklid eserleri ve öğretileri 19. yüzyıla geldiğimizde Batı dünyasındaki bütün üniversitelerin müfredatında çok önemli bir yer edinmiştir.

klid problem

Şekildeki dik üçgenin 3,4,5 üçgeni olduğunu hemen görebilirsiniz. Bu üçgenin BC kenarı 6,8,10 kuralından dolayı 10 cm’dir. Aynı zamanda bir dik üçgende taban x yüksekliğin yarısı bize alanı verir. Yani (6×8)/2=24 cm kare alan olduğuna göre, (BC x h )/2= 24 olacaktır.  Bu da (10.h)/2= 24  ve h= 4.8 çıkacaktır.