robotik ve kodlama formatorluk egitimi

Robotik Kodlama Nasıl Öğrenilmeli?

Robotik kodlama teknolojik gelişmeler sonrasında toplum tarafından merak edilen ve öğrenilmek istenen konulardan biri haline gelmiştir. Okullarda çeşitli seviyelerde eğitimlerden iş sahalarına kadar farklı şekillerde kullanılmaya başlanan işlemlerdir. Hobi olarak kişisel gelişime katkısı olabileceği gibi aynı zamanda çeşitli iş alanlarında da yeni bir projede yer alınmasına yardımcı olabilir.

Robotik Kodlama Nedir?

Yazılım, bilgisayar ve mekatronik disiplinlerinin bir araya gelmesi ile ortaya çıkan multidisipliner bilim dalına robotik kodlama adı verilir. Yazılım ve donanımın bir araya getirildiği bir alan olarak görülür. Robotik kodlamanın kısa şekilde tanımlaması yapılması gerekirse; bir robot tarafından yapılması gereken görevlerin belirlenmesi, görevin tamamlanması için gerekli olan kodların tasarlanması ve çıktı alınarak değerlendirilmesini sağlamak için robota gönderilmesi sürecidir.

Görevin istenilen şekilde tamamlanması, robotun hareketlerinin kontrol altında tutulması yazılan kod ile doğrudan bağlantılıdır. Analitik düşünme, eleştirel düşünme ve sonuç odaklı olma yeteneklerinin geliştirilmesini sağlar. Robotik kodlama bu nedenle son yıllarda çocuklara çeşitli şekillerde verilen eğitimler haline gelmiştir.

11133422 manset

Robotik Kodlama Öğrenmeye Nereden Başlanır?

Kodlama öğrenmeye başlamak için çeşitli yöntemler tercih edilebilir. Dünya genelinde kodlama öğrenmek oldukça erken yaşlarda tercih edilmeye başlanmıştır. Özellikle çocuklarda kodlama öğrenmek için tercih edilebilecek en iyi ve kolay yöntem robotik kodlamadır. Teknolojik olarak büyük gelişimler gösterilen bir durum olması dışında da kişisel gelişime büyük bir katkısı bulunur. Kodlama öğrenmek için robotik ile başlangıç yapmak için çeşitli alternatifler bulunur. Online şekilde internet üzerinden verilen dersler, özel kurslar, okullarda verilen kodlama dersleri, kitler ve eğitim videoları sayesinde öğrenmeye başlanılabilir.

Bireysel Olarak Kodlama Öğrenilebilir mi?

Robotik kodlama öğrenmek isteyen kişiler robotik kitleri ya da online simülasyonları tercih edebilir. Robotların fiziksel olarak hareketlerini görmek için gerçek robotlar tercih edilebilir. Ancak bahsedilen yöntemler için bilgisayar ve internete ihtiyaç duyulur. Online şekilde gerçekleştirilen robotik kodlama eğitimleri ve kit ücretlerinin yüksek olması zaman kaybı olarak düşünülebilir. Günümüzde bu tarz sorunlara karşı seçenekler farklı şekillerde sunulur.

Yetişkin kişiler için robotik kodlamaya başlamak için bilinmesi gerekir; tüm işleri bırakarak kodlama öğrenmek oldukça zaman alır. Kodlamanın alt yapısını oluşturan robotik öğrenmek çaba gerektiren durumlardır. Robotik öğrenmek için doğru kitle çocuklardır. İlkokul eğitimleri ile başlayan eğitimler çocukların gelişimini destekler. Sadece çocukların kodlama öğrenmelerine katkıda bulunması değil, aynı zamanda kişisel gelişimini de oldukça geliştiren çalışmalardır.

Bireysel olarak robotik kodlama öğrenmek mümkündür, ancak özellikle çocuklarda yardım alınması daha iyi sonuç alınmasını sağlayabilir. Çocuklar için özel olarak hazırlanan programların tercih edilmesi daha hızlı ve odaklı ilerleme kaydedilmesine yardımcı olur. Kodlama öğrenmek isteyen kişinin yaşına göre daha doğru bir program tercih edilebilir. İnternet üzerinden online şekilde eğitimlere katılmak da kodlama konusunda ilerleme kaydedilmesine yardımcı olabilir.