Kuantum fiziği hakkında
Kuantum fiziği hakkında

Kuantum fiziği hakkında bilgi

Bilim, insanlığın yaptığı çalışmalar ile gelişmeye devam ediyor. Yer çekimi kanunu, suyun kaldırma kuvveti, uzayın itme çekme kuvveti gibi durumlar bilinen fiziği ortaya koyuyor. Bir de bunun kuantum fiziği bulunuyor.

Kuantum fiziği, oldukça ilginç bir dünya olarak karşımıza çıkıyor. Normal fizikten farklı olmasıyla ve halen pek çok gizemin çözülememesi ile ön plana çıkıyor. Kuantum evreninde öğreneceğimiz çok şey var.

Kuantum fiziğinin doğuşu

Evrenimiz, oldukça geniş ve devasa yapılara sahip. Uzayda cisimler arasında yer alan devasa boşluklar, uzayın ne kadar geniş olduğunu gösteriyor. Öyle ki 93 milyar ışık yılının üzerinde bir genişliğe sahip evrenimiz gittikçe genişlemeye devam ediyor. Eğer ki ışık hızında bilinen evrenin sonuna doğru gitmeye çalışsaydık bu 93 milyar yıl sürerdi. Günümüz teknolojilerinde dahi ışık hızına erişmek için çok mesafe kat etmemiz gerekiyor.

Makro evrenin yanı sıra bir de mikro dünya bulunuyor. Atomlar, gözle görülemeyecek kadar küçük cisimlerdir. Atomun merkezinde nötron ve proton bulunuyor. Çevresinde ise elektronlar dönüyor. Şunu da belirtmemiz gerekiyor ki atomun içerisindeki boşluk uzay boşluğunu anımsatır. Çünkü atomun merkezi boşlukla dolu olan atom içerisinde nokta kadar görünür. İşte biz bu atomlardan meydana geliyoruz.

Kuantum fiziği hakkında bilgi
Kuantum fiziği hakkında bilgi

İşin kuantum fiziği de burada başlıyor. Atomun dışında her şey normal iken atomun içerisine girdiğimizde fizik farklı bir şekle bürünüyor. Kısacası atomun içerisinde yer alan fiziğe kuantum fiziği deniliyor. Kuantum fiziği öyle ilginç bir sistemdir ki halen gizemleri çözülen pek çok olaya ev sahipliği yapıyor.

Normal fizik ile kuantum fiziği arasındaki farka bir örnek verelim. Normal fizikte bir elma, çimenin üzerinde yer alabiliyor. Kuantum fiziğinde ise bir odanın ışığı hem açık hem de kapalı olabiliyor. Yani aynı anda birden fazla olasılık gerçekleşiyor. Örneğin elektron aynı anda birden fazla yerde bulunabiliyor.

Kuantum fiziğinin en ilginç konularından birisi de bu olmaktadır. Kuantum fiziğinin gelişmesi ile birlikte kuantum bilgisayar, kuantum internet gibi kavramlar da yaygınlaşmaya başladı. Günümüzde oldukça maliyetli olan bu sistemler gelecekte yaygınlaşabilir.