maxresdefault 52

Eğitimde Yapay Zekanın Rolü Nedir?

Eğitimde yapay zeka kullanımı, rolü ve gelişimine ilk olarak 1956 yılında başlanmıştır. Yapay zeka kavramı ilk olarak insanların hayatına John McCarthy tarafından girmiştir. Yapay zeka kavramının tanımını; akıllı tahminlerde bulunma, değişken koşullara uyum sağlama, öğrenme, karmaşık problemleri çözme, deneyimlere adapte olma ve farklı insan dilleri gibi özelliklere sahip şeklinde yapılabilir. Eğitim konusunda bilginin yönetimi direkt olarak eğitim ve öğrenim sürecinde yer alır.

Eğitimde Yapay Zeka Nasıl Kullanılıyor?

Yapay zekanın eğitim ile entegre şekilde birlikte yürütülmesine dair planlar bulunsa da uzun süredir sınıflarda yapay zeka görülür. Akıllı, kişiselleştirilebilir ya da uyarlanabilir öğrenme modelleri olarak kullanılabilir. Dünya genelinde lise ve üniversite eğitimlerinde farklı şekillerde görülür.

Eğitimin farklı bir boyuta taşınmasına yardımcı olan çalışmalardır. Öğrenciler için en ideal şekilde ulaşılabilir ve yönetilebilir olan büyük verinin toplanması ve analiz edilmesini sağlar. Yapay zekanın günümüzde eğitime, öğrencilere ve eğiticilere katkıları şu şekildedir; eğitim yönetimi ve sunumu, öğrenme sürecinde öğretici role sahip olmasıdır. Eğitimde yapay zeka etkili şekilde kullanılmaya başlanmıştır.

Egitimde yapay zeka2

Eğitimde Yapay Zekanın Yeri

Yapay zeka, her geçen gün farklı bir gelişme şeklinde insanların hayatına girer. Her alanda farklı şekilde karşımıza çıkan teknoloji, öğrenci ve öğretmenlerinde hayatına dokunmaya başlamıştır. Yapay zekanın eğitim ile birleştirilmesi toplumun aklına robot öğretmenler şeklinde düşünse de çok daha farklı bir planlama mevcuttur. Herhangi bir alan ile entegre edilen yapay zeka üç şekilde ilerler; veri tabanlı, bilgi tabanlı ve mantık tabanlı şeklindedir. Geçmiş zamanlardan bugüne kadar analiz yapıldığı zaman eğitimde yapay zeka ilerleme kaydetmiştir.

  • Eğitimde veri madenciliği.
  • Kişiselleştirilmiş eğitim.
  • Keşfedici eğitim.
  • Öğrenci makalelerinde analiz.
  • Akıllı ajanlar.
  • Özel ihtiyaçlı çocuklar için eğitim.
  • Yapay zeka ile birleştirilen değerlendirme sistemleri.
  • Otomatik test oluşturma sistemleri.

Öğrenciler ile bağlantılı olan kısımlar dışında, yapay zeka eğitim kurum ve kuruluşlarında genel yönetimde de etkili şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Ders programları, sınav yönetimi, personel programları, siber güvenlik, tesis yönetimi ve güvenliği şeklinde kullanımları ile karşılaşılır. Okul yönetimlerinde doğrudan bir katkı görülürken, öğretime dolaylı şekilde katkısı bulunur.

Eğitimde Yapay Zekanın Rolü Ne Olacak?

Yapay zekanın ortaya çıkışından bugüne kadar çeşitli çalışmaların gerçekleştirilmesi, eğitim alanında da araçlar ve sistemler şeklinde görülür. Yaşanan gelişmeler doğrultusunda gelecek yıllarda da eğitimin başından sonuna etkili şekilde kullanılmaya devam edecektir. Eğitimde yapay zeka potansiyelleri şu şekilde düşünülür; değerlendirmelerin ve testlerin öğrenci ve öğretici arasında yapay zeka ile bağlantı kurması, öğrencilerin ihtiyaçlarının yapay zeka ile karşılanması, öğrenciler için yapay zeka ile birebir ve etkili destek sunulması ve bireysel hale getirilmiş ya da farklılaştırılmış öğrenmenin daha etkili bir hale getirilmesi ve aynı zamanda yaygınlaştırılması şeklindedir. Yapay zekanın dünya tarihinde kabul edilen en büyük gelişmelerde biri olduğu kabul edildiği düşünülürse eğitimde oldukça büyük adımlar atılabilir.