arsimet1

Arşimet kimdir, Arşimet’in Bilime Katkıları

Hiç şüphe yok ki dünyanın en büyük bilim adamı olan Arşimet, hem matematikçi hem gökbilimci hem fizikçi hem mucit mühendis ve silah tasarımcısı idi.  Zaten bu yüzyıldaki yetişen bütün bilim insanlarının hemen hemen her alanda öne çıkan yetenekleri vardı. Bilim insanları Şimdiki gibi tek bir alanla sınırlı kalmıyorlardı. Arşimet de kendi zamanının Çok Ötesinde bir bilim insanıydı.

Arşimet milattan önce 287 yılında bir Yunan şehri olan Syracuse şehrinde doğdu. Babası da gök bilimleri ile ilgileniyordu. Arşimet’in en büyük başarıları hidrostatik Bilimleri ve mekanik bilimlerini icat etmesidir. Kendisi ağır nesneleri daha küçük kuvvetler kullanarak kaldırmaya ve hareket ettirmeye dayalı kasnak yasalarını keşfetmiş bir deha idi.  Dolayısıyla fiziğin en temel kavramlarını icat etmişti, ağırlık merkezi kavramını da ilk bulan kişi Arşimet’dir.  Arşimet şekillerin ağırlık merkezinin tam olarak nerede olduğunu hesaplamamız için yöntemler geliştirdi. Pi sayısını Keskin bir şekilde hesapla ya bilmişti.

arşimet1

 Matematik ve Fizik Dahisi Arşimet

Arşimet kürenin hacmini ve kürenin yüzey alanını bulmak için ilk formül üreten matematikçidir. Arşimet sayıların üssünü alarak büyük sayıları kolayca ifade edebilmemizi sağlayan bir yol keşfetmişti 18. yüzyılda bile Arşimet’in bu keşiflerini inceleyen büyük matematikçiler, Arşimet’in bu sonuçlara nasıl varabildiğini çözmüş değillerdir. Bu dahinin bilime en büyük katkılarından sadece bir tanesi, gelişmiş matematiği fiziksel dünyaya uygulayabilmesiydi. Savaşların seyrini değiştiren Arşimet Mancınık sistemini ilk bulan adam olarak kendi doğduğu şehrin düşmana karşı savunulmasında Büyük bir rol oynamıştır. Bu adam, milattan önceki yıllarda güneş ışığını toplayan büyük devasa bir mercek yaparak bu ışınları düşman gemilerine yansıtmak suretiyle uzaktan gemileri yakmayı başaran bir adam. Sadece bu başarısı bile  bu adamın nasıl bir dahi olduğunu gösteriyor.

arşimet2

Yunan Kültürü ve Dahiler

Milattan önce bütün dahi bilim adamları Yunan kültüründe çıkmıştır. Çünkü eski Yunanlılar bilim çalışmalarına çok değer vermişlerdir. Onların bu tutumunu sık sık öven Profesör Doktor Ahmet Arslan  eski Yunan kültürü ile ilgili birçok kitap yazmış,  ve halen YouTube üzerinde söyleşi videoları mevcuttur. Dahi Bilim insanlarının neden eski Yunanlılardan çıktığını öğrenmek için Profesör Doktor Ahmet Arslan videolarını izleyebilirsiniz

Arşimet ve Mısır Kütüphaneleri

Ünlü dahi Arşimet’in sadece Yunan coğrafyası ile sınırlı kalmadığını ve bu dahinin iskenderiye’ye Bir zaman giderek yıllarca oradaki bilim ve kültürü yakından araştırdığını da görmekteyiz. Arşimet o  devirlerde Mısır’da en büyük kütüphaneyi inşa eden Lagides’in  İskenderiye Kütüphanesinde yıllarca araştırma yapmış.