oliver H. 1

Albert Einstein Daha Zeki Fizikçi:  Oliver Heaviside Kimdir?

Hiç şüphe yok ki genel Görelilik teorisi ile ortaya çıkan Albert Einstein atomu parçalamak gibi çok önemli bir buluşa imza atmış dünyanın O zamanki en popüler fizikçisi olarak biliniyor. Kendisinin en büyük buluşu kütle ve enerjinin uzay-zaman kırılmasına sebep olduğunu bulmasıydı. Einstein bu eğriliğe genel Görelilik teorisi adını vermişti. Einstein  bilim dünyasında büyük yankılar uyandırmıştı ancak Einstein bu buluşu tek başına yapmış değildi. Çünkü o daha önce patent bürosunda memur olarak çalışmış ve bütün mucitlerin patentlerini inceleme şansı bulmuştu. Zaten lisans mezunu biri olarak kendi alanında iş bulamadığı için, bir arkadaşının yardımıyla patent bürosunda memur olarak çalışıyordu. Ancak Einstein’dan önce , hem de ondan 25 sene önce Maxwell’in elektromanyetik dalga teorisi ne benzer bir teori ortaya atan ve bugün fizikte de kullandığımız Makswell vektör hesaplama formüllerini ilk bulan kişi Oliver Heaviside isimli gizemli dahidir. Bu buluş bile yüzyıllarca konuşulmaya değer. Çünkü bu işin temelini bu adam atmıştı.

Albert Einstein Görelilik Teorisi ve Yanlış Yerçekimi Dalga Teorisi

1917 yılında Albert Einstein evrenin Durağan olduğunu söylemişti ve onun görüşüne göre Evren genişlemiyor ve büzülmüyordu. Onun bu düşüncesi, kendi ürettiği  genel Görelilik denklemlerine yardımcı olacak bir temel oluşturuyordu. Einstein’ın Yerçekimi dalgaları ile ilgili olarak formülize ettiği ve ortaya attığı teori o sıralarda fizik alanında Duayen olan fizikçiler tarafından reddedildi.

oliver H.

Hatta bu makaleyi düzeltmeleri için Einstein ve arkadaşına uyarıda bulundularsa da Albert Einstein buna çok kızdı ve başta gururuna yediremedi .  Makalesini başka bir yere,  Franklin Enstitüsü dergisine göndermişti. Teoriye göre Einstein ve kafa dengi arkadaşı;  yerçekim dalgalarının gerçek olmadığını sadece Matematiksel modelleme de kullanılabileceklerini ortaya atmışlardı ama yerçekim dalgalarının fiziksel olarak gerçek olduğunu ortaya atan mühendis  Howard Robertson ,Einstein ve arkadaşına fikirlerini tekrar gözden geçirmeleri gerektiğini ve makaleye revize etmeleri gerektiğini söylemişti.  Fakat bunu çok tatlı bir dille söyledi ve fizik konusunda Einstein’dan çok daha bilgili olduğu için saygı görüyordu . Bunun üzerine Einstein  makaleyi tekrar gözden geçirerek bu olayı yanlış yorumladıklarını kabul etmişti. Einstein’ın bu konuda yanlış düşündüğünü ilk ortaya atan adam ise 1893’te yerçekim dalgalarını varlığını teorize eden Oliver Heaviside idi. Bu adam kendi ofisinde çalışan sessiz sedasız biriydi . Einstein gibi medyanın önüne çıkmamıştı ve tanınmıyordu.  Einstein’i bir bakıma medyatik dahi yapan, medyanın kendisi idi.