171207102508 1 900x600 1

Türkiye’de 1000’den fazla antik mühür bulundu

Ülkemizin güneydoğu bölgesinde arkeoloji çalışmaları yapan bilim insanları, Greko-Roman panteonlarına ışık tutan 1000’den fazla mühür keşfetti. Mühürlerin üzerinde Zeus, Hera, Dolichenus gibi tanrılar yer alıyor.

Münster Üniversitesi’nde görevli olan bilim insanları tarafından ülkemizin güneydoğusunda gerçekleştirilen arkeoloji çalışmalarında 1000’den fazla antik mühür bulundu. 17 yılı aşkın süredir bölgedeki Dolichenus tapınağını inceleyen bilim insanları, tapınak çevresinde daha önce dikkat çekmeyen bir bölgeyi araştırdı ve milattan önce 400’lü yıllarda üretilmiş bir mozaiğin altında antik mühürleri buldular. Ekibin başında bulunan Prof. Dr. Engelbert Winter, bulunan mühürlerin Greko-Roman kültüründeki tanrılara ait yeni bilgiler içerdiğini paylaştı. Bu bilgiler sayesinde o dönemdeki panteon (halk tarafından kabul gören tüm tanrılar) hakkında yeni bilgiler öğrenilebilecek.

Arkeoloji çalışmaları sonuç veriyor

Geçtiğimiz günlerde Van Gölü’nün dibinde gerçekleştirilen arkeolojik araştırmalar sonucunda 3000 yıllık kale bulunduğunu sizlerle paylaşmıştık. Bu tür çalışmalar sayesinde “medeniyetlerin beşiği” olarak isimlendirilen Anadolu’da yaşamış halkları tanıyabiliyor, bu topraklarda yaşamış insanlara ve yüzlerce yıldır burada olan bizlere ait tarihe dair yeni şeyler öğrenebiliyoruz. Umuyoruz ki arkeolojik bulguların devamı gelir ve bu yönde araştırma yapılabilmesi adına bilim insanlarımız ihtiyaçları olan desteğe ulaşabilir.