Telefonda casus yazılım  gelişen teknolojinin olumlu değil olumsuz yanlarından biri olarak ...

Telefonda casus yazılım adı verilen yazılımlar, etkinliklerin izlenip üçüncü taraflara raporlanmasını ...