Türkiye

Pangea Hiç Bozulmasaydı Ülkemiz Nerede Olurdu?

Milyarlarca yıl önce büyük patlamanın ardından dünyamız oluşmaya başladı. Dünya tarihinde kıtalar günümüzdeki gibi değildi. Dünyanın ilk oluştuğu zamanlarda Pangea yani süper kıta bulunuyordu. Bu durum devam etse idi ülkemiz tam olarak nerede olurdu hiç merak etmiş miydiniz?

Dünya üzerindeki kıtalar bilindiği üzere sürekli hareket halindedirler ancak bu hareketler çok yavaş oldukları için gözle görülemeyecek kadar ufak değişiklikler meydana gelmektedir. Dünyanın şu anki fiziksel görünümü milyonlarca yılda oluştu. Milyonlarca yıl önce günümüzdeki tüm kıtalar birleşik bir şekilde bulunuyordu. Zamanla hareket eden levhalar ile bu kıtalar birbirinden ayrılarak günümüzdeki gibi Avrupa, Asya, Afrika, Amerika, Antarktika ve Avustralya gibi isimleri alarak birbirinden ayrıldı.

Pangea (Süper Kıta) Bozulmasaydı Türkiye Nerede Olurdu?

Bahsi geçen konu aslında sadece bir varsayım. Günümüz şartlarını milyonlarca yıl önceki coğrafik durumlara göre yorumluyoruz. Bilindiği üzere atalarımız Asya kıtasından göçüp Orta Asya’ya gelmiş buralarda büyük savaşlar verip yurt edinmiş buraları vatan edinmişti.

Eğer süper kıta bozulmasa idi Türkiye süper kıtanın en doğusunda yer alırdı. İşte tüm dünya ülkelerinin yer aldığı Süper kıta görseli;

Türkiye

Görselde görüldüğü üzere ülkemiz bir okyanus ülkesi haline gelecek Karadeniz ve Akdeniz gibi denizler hiç var olmayacaktı. Ayrıca kuzeyde ve doğuda hiç komşumuz bulunmayacaktı.

Haritanın tam boyutu;

Türkiye