Geçmişten Günümüze Sanayi Devriminin Getirdiği Teknoloji

Geçmişten Günümüze Sanayi Devriminin Getirdiği Teknoloji

Teknolojik gelişmeler her geçen gün hayatımızın her alanını etkilemeye devam ediyor. Teknolojik gelişmelerde devrim yaratacak olan Dördüncü Sanayi Devrimi, diğer adıyla Endüstri 4.0, 4. Endüstri Devrimi gün geçtikçe bizlere bir adım daha yaklaşıyor. Peki, bu devrim ne anlam ifade ediyor? 4. Sanayi Devrimi’ni sanayinin dijitalleşmesi olarak ifade edebiliriz. Sanayinin dijitalleşmesi istihdam konusunda insanların hayatında çeşitli etki yaratacaktır. Geçmişten günümüze sanayi devriminin getirdiği teknoloji ile dünyada yeni iş kolları ve beraberinde yeni iş dalları doğabilir. Bu durum insanlar için olumlu bir etkiyken, oluşabilecek diğer ihtimal ise teknolojinin gelişmesiyle işsizlik probleminin ortaya çıkmasıdır. Öngörülen bu olumsuz sonuç için teknolojik yenilikler öncesinde çeşitli önlemler almak gerekmektedir. Gerekli ilgi gösterildiği takdirde teknolojik yenilikle birlikte gelen yeni iş kollarıyla olumsuz durumlar yararımıza çevrilebilir. Peki, önceki dönemlerde yaşanan sanayi devrimleri nasıl gerçekleşti?

Birinci Sanayi Devrimi

Birinci sanayi devrim 1712 yılında (18.yy) İngiltere’de buhar makinesinin icat edilmesiyle gerçekleşmiştir. Bu makinenin icadının ardından demir ve çelik üretimi artmış, ülkelerde sanayi dalında gelişme yaşanmıştır. Birinci sanayi devriminde yaşanan diğer bir önemli olay ise demir yolu ağlarının kullanılmaya başlanmasıdır. Yine bu devrimde sosyal hakları koruyan sosyalizm anlayışı meydana gelmiştir. Buradan yola çıkarak devrimin sosyal alanda da gerçekleştiğini anlayabiliriz.

Geçmişten Günümüze Sanayi Devriminin Getirdiği Teknoloji

İkinci Sanayi Devrimi

İkinci Sanayi Devrimi, diğer adıyla Teknoloji Devrimi olarak adlandırılmaktadır. İkinci Sanayi Devrimi, 1860 ve 1914 yılları arasını kapsamakla birlikte bu dönemde çelik üretimi oldukça artmıştır. Çelik üretimi ise H. Bessemer’in icadına dayanmaktadır. H. Bessemer, eritilmiş pik demirin alttan oksijen verilmesi sonucu çeliğe dönüştüğünü bulmuştur. Bu sayede İkinci Sanayi Devrimi meydana gelmiştir. Bununla birlikte bu devrimde petrol, tren yayları, kimyasal ve elektrik alanında da yenilikler bulunmuştur. Bu yılda Teknoloji Devrimi’ne büyük katkıları olan Almanya ve ABD dünya lideri olmuştur. Yine bu dönem içerisinde elektriğin toplum tarafından kullanılması 1882 yılında Edison sayesinde gerçekleşmiştir.

Almanya, ABD ve İngiltere gibi ülkeler 2. Sanayi Devrimi yaşarken 1914 yılında Rusya, Japonya, Kanada gibi ülkeler 1. Sanayi Devrimini yaşamaktaydı.

Üçüncü Sanayi Devrimi

Üçüncü Sanayi Devrimi, beraberinde üretimde otomatikleştirmeyi getirmiştir. Bu devrim, günümüzde üretilen çoğu ürünün el değmeden üretilmesini kapsamaktadır. Elektronik ve bilginin daha da gelişmesiyle çeşitli cihazlar üretilerek üretimde otomatikleşmeye gidilmiştir. Bu otomatikleşme, üretimde verimlileşme sağlamıştır. Fakat olumsuz sonuç olarak beraberinde işsizliği de getirmiştir. Yine bu yılda ilk mikro bilgisayar kullanıma sunulmuştur.

Dördüncü Sanayi Devrimi

Geçmişten günümüze sanayi devriminin getirdiği teknoloji dendiğinde akla çoğunlukla günümüzde yaşanan teknoloji devrimleri gelmektedir. Dördüncü Sanayi Devrimi konusundan ilk olarak Almanya’da Hannover Fuarı’nda söz edilmiştir. Günümüzde ise bu durumdan Dördüncü Sanayi Devrimi olarak bahsedilmekte. Peki, Dördüncü Sanayi Devrimi’nin konusu nedir? Dördüncü Sanayi Devrimi, temelinde üretimde bilgisayarlaşmayı barındırmaktadır. Bununla birlikte en önemli kavram ise yapay zekaların üretimi devralması ve yapay zekada gelişimdir. Günümüzde bu yapay zeka örneklerine çokça rastlamaktayız. Yapay zekada internet ortamında kullandığımız diğer bir yenilik ise dijital ortam. Dijital ortamda alışveriş yapma, taksi çağırma, ödeme gerçekleştirme, film izleme ve sanal gerçeklik ile oyun oynama işlemlerini kolayca gerçekleştirebiliyoruz. Üstelik teknolojide yaşanan değişimler günden güne kendini daha da geliştirerek karşımıza çıkıyor. Bu devrimle merak edilen konuların başında ise insan emeğinin önemini yitirip yitirmeyeceği geliyor. Bu noktada verilen en doğru cevap, olumsuz sonuçların doğabilme imkanı olmasıyla birlikte yeni iş dallarıyla bu riskin ortadan kalkabileceğidir.