Hesap işletim ücreti

10 Yıl Geriye Dönük Hesap İşletim Ücretleri Geri Alınabilecek

4 yıldır süren TÜSODER‘in BDDK’ya açmış olduğu dava sonuçlandı. Danıştay, bankaların hesap işletim ücreti almasını kanuna aykırı buldu ve ilgili düzenlemeyi iptal etti. Vatandaşlar geçmişe dönük 10 Yıl içinde ödedikleri hesap işletim ücretlerini geri alabilecekler.


Tüketici Sorunları Derneği’nin Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’e ait 10 ve 13. maddelerinden bazılarının iptal edilmesini talep ettiği ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na (BDDK) açtığı dava sonuçlandı. Danıştay üzerinden açılan davada 15. Dairesi, bankaların tüketicilerden hesap işletim ücreti almasına hükmeden maddeyi oy birliği ile iptal ederken; tahsis ücreti, nakit avans çekim ücreti, kurum ve kuruluşlarına yapılan ödemeler için ek ücret alınabileceğini söyleyen hükmün iptal talebini ise reddetti.

BDDK’nın ‘bu ücretin, hesabın işletilmesinden kaynaklanan bir ücret olarak hesaba ilişkin muhasebe kayıtlarının yapılması, kontrolü ve sürdürülmesinden kaynaklanan masraflar’ için alındığını belirttiği hesap işletim ücreti, Danıştay tarafından verilen, ‘Açıkça sebebi gösterilip niteliği ortaya konulamayan ‘hesap işletim ücreti’ alınmasını öngören düzenleme, yönetmeliğin dayanağı olan 6502 sayılı Kanun’un 4/3. maddesi ile bu konuda yerleşik yargı kararları çerçevesinde ücret, komisyon ve masrafların haklı, makul ve belgeli olması gerektiği kriterlerine aykırılık teşkil etmektedir.’ kararı ile iptal edildi.

Tahsis ve diğer ücretlerin alınmaması gerektiğini iddia eden iptal talebi ise ‘Günümüzün modern toplum yaşamında ve ekonomik hayatta önemli bir yere sahip olan bankalar ve finans kuruluşlarının, ekonomik büyümeyi finanse ettikleri ve sürdürülebilir sağlıklı ekonomilerin temeli oluşturdukları yadsınamaz bir gerçektir. Bu nedenle kamusal gözetim ve denetim altında bulunan bankalar ve finans kuruluşlarının, tüketici kredilerinden kaynaklanan birtakım masraflarını, sadece faiz kalemi içerisinde yansıtmasının beklenemeyeceği, yönetmelikte belirlenen sınırlar içerisinde makul, haklı ve belgeli olmak koşullarını sağlamak şartıyla birtakım masraf ve ücretleri tüketicilerden talep edebilecekleri mevzuatça uygun görülmektedir.’ kararı ile reddedildi.

Ne Kadar Çok Vatandaş Duyarsa O Kadar Çok İyi

Konunun ne kadar çok vatandaşa duyrulabilirse o kadar çok iyi olabileceğini söyleyen Tüketici Sorunları Derneği (TÜSODER) Genel Başkanı Deniz Öner, kararla ilgili şu açıklamalarda bulundu, ‘’Vatandaşlar, geçmişe dönük 10 sene içinde hesap işletim ücreti kesilmişse bunların dekontlarını bankalardan talep etsinler. Vatandaşlar, TÜSODER’in sitesinde söz konusu kararı okuyabilirler. Bu kararla birlikte dilekçe yazarak bankadan iade istesinler. Vatandaşlar, bunu birkaç yolla yapabilirler. Dilekçe yazabilirler, noterden ihtarname gönderebilirler ya da iadeli taahhütlü ile talep edebilirler. Bankaların büyük çoğunluğu bunu ilk başta reddedecektir. O zaman da gelen cevapla ya da cevap vermeseler bile dekontlarıyla kendi talep yazısıyla birlikte ilçe kaymakamlarında bulunan tüketici hakem heyetlerine başvurabilirler.”